Ý tưởng là đơn vị tiền tệ của thế kỉ 21

Khả năng thuyết phục giúp thay đổi trái tim và tâm trí, có lẽ là kỹ năng lớn nhất giúp bạn có lợi thế cạnh tranh trong nền kinh tế tri thức – thời đại mà ý tưởng quan trọng hơn bao giờ hết.
Hơn 2.000 năm trước Aristotle đã phác thảo một công thức về cách làm chủ nghệ thuật thuyết phục trong tác phẩm Hùng Biện của mình.
Nhiều nhà truyền thông vĩ đại đã sử dụng nó trong suốt các thời đại để đưa ra một số bài phát biểu, bài thuyết trình có ảnh hưởng nhất và chia sẻ ý tưởng của họ với thế giới.
Để trở thành bậc thầy thuyết phục bản thân và bán thành công ý tưởng của riêng bạn, hãy thử sử dụng các kỹ thuật này nha.
Chia sẻ: