Visual Storytelling

Những xu hướng thuyết trình mới nhất. Không còn là những slide ppt nhàm chán, những số liệu data khô ráp nữa.
Visual Storytelling – kích thích mọi giác quan và cảm giác của khán giá.
Chia sẻ với cả nhà tài liệu được thiết kế xinh xắn và nội dung xúc tích ngắn gọn của Piktochart nha cả nhà.
Hi vọng có nhiều thông tin thú vị cho cả nhà.
Chia sẻ: