Trực quan hóa câu chuyện bằng Video, Infographic & Sketchnote

 1. Mục tiêu chương trình
 • Cấu trúc bài thuyết trình thành một câu chuyện mạch lạc, truyền cảm hứng.
 • Trực quan hóa câu chuyện bằng cách làm video hình họa, giúp dễ dàng lan tỏa nội dung của mình.
 • Truyền tải thông điệp xúc tích bằng video, tạo hiệu ứng lan tỏa cho doanh nghiệp.
 • Trực quan hóa bài thuyết trình bằng công cụ Sketchnote.
 • Thiết kế nội dung dưới dạng inforgphich bằng phần mềm Power Point.
 • Nắm bắt các nguyên tắc phối màu, thiết kế slide.
 • Dễ dàng lan tỏa nội dung của bạn theo cách mới hơn, trực quan hơn.
 1. Nội dung chương trình

Xây dựng cấu trúc bài thuyết trình bằng câu chuyện (1 buổi)

 • Xây dựng những ý tưởng lớn cho bài thuyết trình.
 • Truyền tải thông điệp hút hồn người nghe và tạo sức ảnh hưởng cá nhân.
 • Cấu trúc bài thuyết trình bằng câu chuyện.
 • Tạo tiêu đề video chuẩn Ted
 • Thực hành

Thiết kế Video dạng hoạt họa (2 buổi)

 • Phần mềm ứng dụng làm video hoạt họa (animation video)
 • Thực hành làm video trên máy laptop

Trực quan hóa câu chuyện bằng Sketchnote (1 buổi)

 • Nguyên tắc cơ bản của Sketchnote
 • Kỹ thuật trình bày thuyết trình bằng Sketchnote
 • Thực hành Sketchnote

Thiết kế Infographic trên Powerpoint (2 buổi)

 • Nguyên tắc tạo bố cục của Infographic
 • Nguyên tắc phối màu, phối chữ khi thiết kế Infographic
 • Sáng tạo với hình ảnh
 • Tạo Infographic cơ bản bằng Power Point.
 • Thực hành trên laptop
Chia sẻ: