KHOA HỌC VỀ NGHỆ THUẬT KỂ CHUYỆN

Tại sao chúng ta xem 1 bộ phim có khi mấy năm trời vẫn còn nhớ?
Tại sao nghe câu chuyện cổ tích từ hồi nhỏ vẫn còn nhớ như in?
Mà tại sao nhân viên không nhớ lời mình nói sau mấy vài ngày nhỉ
Đó là lý do chúng mình cần ứng dụng Presentation by Storytelling nhỉ
Nhà mình cùng tham khảo phân tích về The science behind storytelling trong hình vẽ sau nhé
155993893 3743051042453188 7197962857487719451 O
Chia sẻ: