Người tiêu dùng không chỉ mua hàng, mà còn mua câu chuyện!

Những câu chuyện đang trở thành một trong những thành phần lớn nhất trong kinh doanh do hàng hóa và dịch vụ được phân loại theo mức giá và khách hàng tìm kiếm các nhãn hiệu mà họ tin tưởng. Qua sản phẩm đó, khách hàng có thể thể hiện được phẩm chất cá nhân của họ.
Trong các năm tới, các nhà tiếp thị nhanh nhạy sẽ áp dụng chiến lược kết hợp giữa sáng tạo và công nghệ để truyền tải những câu chuyện có khả năng kết nối đến khách hàng.
Chiến lược này liên quan đến việc sử dụng dữ liệu theo định hướng khoa học và nghệ thuật. Sử dụng sức mạnh của công nghệ nhận thức nhằm khai thác những câu chuyện có thể đưa đến những cảm xúc và suy nghĩ thực, cũng như cá nhân hóa và tương tác trong thời gian tốt nhất. Nó cho phép doanh nghiệp vươn lên với phần nội dung thương hiệu tốt, trở thành thành phần dẫn dắt trong ngành công nghiệp mà doanh nghiệp đang hướng tới.
(nguồn: vietnambiz)
154939702 3743063569118602 2716677233689773656 O
Chia sẻ: