Nghệ thuật trình bày thuyết phục

Mục tiêu:

  • Xây dựng những ý tưởng lớn cho bài thuyết trình
  • Xây dựng cấu trúc và nội dung thuyết phục cho các đối tượng khách hàng khác nhau
  • Truyền tải thông điệp hút hồn người nghe và tạo sức ảnh hưởng
  • Tận dụng sức mạnh ngôn ngữ hình thể và giọng nói trong thuyết trình

Nội dung chương trình

  • Xây dựng những ý tưởng lớn cho bài thuyết trình
  • Xây dựng cấu trúc thuyết phục
  • Xây dựng nội dung thuyết phục
  • Xây dựng những thông điệp dễ nhớ
  • Những nguyên tắc khi sử dụng ngôn ngữ hình thể
  • Phương pháp luyện giọng nói
Chia sẻ: