Nghệ thuật trình bày thuyết phục bằng câu chuyện

Mục tiêu chương trình

Chương trình được thiết kế đặc biệt giúp các nhà quản lý doanh nghiệp tạo các bài thuyết trình thay đổi hành vi người nghe, hướng mọi người thay đổi theo chiến lược tổ chức:

 • Khám phá hành trình thay đổi hành vi của khán giả
 • Xây dựng những ý tưởng lớn cho bài thuyết trình
 • Xây dựng cấu trúc và nội dung thuyết phục cho các đối tượng khách hàng khác nhau
 • Truyền tải thông điệp hút hồn người nghe và tạo sức ảnh hưởng
 • Xây dựng câu chuyện truyền cảm hứng cho người nghe
 • Xây dựng bộ công cụ truyền thông hiệu quả
 • Chiến lược trình bày trước nhà điều hành cấp cao
 • Xây dựng những thông điệp dễ nhớ

Nội dung chương trình:

Ngày 1: Nguyên tắc nền tảng & thực hành

 • Khám phá hành trình thay đổi hành vi của khán giả
 • Xây dựng những ý tưởng lớn cho bài thuyết trình
 • Truyền tải thông điệp hút hồn người nghe và tạo sức ảnh hưởng cá nhân
 • Xây dựng câu chuyện truyền cảm hứng cho người nghe
 • Xây dựng bộ công cụ truyền thông hiệu quả
 • Thực hành

Ngày 2: Nguyên tắc nền tảng & thực hành

 • Xây dựng bài thuyết trình tạo ảnh hưởng
 • Chiến lược trình bày trước nhà điều hành cấp cao
 • Xây dựng những thông điệp dễ nhớ

 

Chia sẻ: