Kỹ năng giao tiếp đội nhóm hiệu quả

Mục tiêu chương trình

Kết thúc chương trình, học viên sẽ đạt được:

– Giao tiếp tự tin với sếp, đồng nghiệp, khách hàng

– Sử dụng ngôn ngữ hình thể thích hợp nơi công sở

– Hiểu rõ nghệ thuật tạo thiện cảm trong giao tiếp

– Xử lý tình huống giao tiếp hiệu quả trong công việc

Nội dung chương trình

– 2 thành tố quan trọng trong giao tiếp: Lắng nghe & Diễn Đạt

– Kỹ năng lắng nghe hiệu quả

+ Các rào cản trong lắng nghe hiệu quả

+ Mô hình 4 cái tai trong lắng nghe hiệu quả

+ Nguyên tắc “Tham gia hội thoại” và “Phản hồi hội thoại”

– Diễn Đạt hiệu quả với nhiều phong cách giao tiếp

+ 4 phong cách giao tiếp

+ Xác định phong cách giao tiếp của cá nhân & người khác

+ Diễn đạt hiệu quả với từng phong cách giao tiếp

– Tăng hiệu quả sử dụng ngôn ngữ hình thể trong giao tiếp

+ Nguyên tắc 7:38:55

+ Ngôn ngữ hình thể khi giao tiếp

– Nghệ thuật tạo thiện cảm khi giao tiếp người mới

+ 5 cấp độ phát triển cuộc nói chuyện

+ Giao tiếp với bất kỳ ai ngay từ lần đầu

– Phương pháp loại bỏ 4 yếu tố phá vỡ các mối quan hệ

+ Nghiên cứu về 4 yếu tố phá vỡ mối quan hệ

+ Phương pháp phòng ngừa & loại bỏ 4 yếu tố này

Chia sẻ: