FABULA – Bộ thẻ kể chuyện hiệu quả

Ngày: 11/08/2021

Thời gian: 20:00

9b23b9c19b2c6c72353d
FABULA – Bộ thẻ kể chuyện hiệu quả
Chương trình: Hướng dẫn sử dụng hiệu quả bộ Fabula.
Chương trình sẽ được diễn ra vào 20h tối ngày 05/08 qua Zoom và được Livestream trên group Lead by Storytelling https://www.facebook.com/groups/167225165089271.
Nora AcademyTraining & Coaching
Biến giao tiếp trở thành lợi thế cạnh tranh của bạn.
Đăng ký ngay

 

Chia sẻ: