SHINHAN ❤️ DATA STORYTELLING

Chào ngày mới tuyệt vời cùng Shinhan Bank!
Shinhan
Tiếp tục hành trình 2 tuần về Corporate Biz Persuasive Data Storytelling ❤
Chương trình thiết kế riêng dành cho các đội ngũ quản lý cùa Shinhan trong hành trình chinh phục khách hàng doanh nghiệp, đối tác và các Sếp khó tính ❤
Từ khóa Nora Academy chọn hôm nay khi đồng hành cùng Shinhan là SỰ KHÁC BIỆT DIFFERRENT. Một trong các giá trị cốt lõi của Shinhan ❤
Mỗi ngày làm mới và làm khác biệt để tràn ngập cảm hứng mới!
Yeah!
Chia sẻ: