Đăng ký

Lợi ích

Điểm nổi bật 

Nội dung khoá học

Giảng viên

Giao tiếp thuyết phục và thuyết trình truyền cảm hứng.
MASTERY COMMUNICATION & PUBLIC SPEAKING

ĐĂNG KÝ NGAY

BỘ KHÓA HỌC ĐẶC BIỆT DÀNH CHO NHỮNG AI MUỐN

THÀNH CÔNG TRONG
GIAO TIẾP & THUYẾT TRÌNH
TĂNG KHẢ NĂNG THUYẾT PHỤC
TRONG MỌI TÌNH HUỐNG
Trở thành nhà lãnh đạo
TRUYỀN CẢM HỨNG
GIA TĂNG LỢI THẾ CẠNH TRANH
CỦA BẢN THÂN TRONG SỰ NGHIỆP
GIÚP GÌ CHO BẠN?
BỘ KHÓA HỌC ĐẶC BIỆT NÀY CỦA NORA ACADEMY
 • Tự tin giao tiếp và thuyết trình trong mọi tình huống, ngay cả trước những khán giả khó tính
 • Thành công truyền tải ý tưởng nhờ việc thành thạo bộ công cụ và kỹ năng giao tiếp tạo ảnh hưởng và thuyết trình thuyết phục, giúp bạn.
 • Quản lý đội nhóm hiệu quả đạt thành tích cao nhờ nắm vững các nguyên tắc then chốt thiết lập phương thức giao tiếp đội nhóm hiệu quả
 • Trở thành nhà lãnh đạo truyền cảm hứng khi luôn biết cách giao tiếp tạo động lực và kể các câu chuyện truyền cảm hứng
 • Gia tăng doanh thu cho tổ chức nhờ khả năng giao tiếp và bán hàng chuyên nghiệp và khác biệt nhờ phương pháp bán hàng bằng câu chuyện
 • Gia tăng lợi thế cạnh tranh của bản thân khi làm chủ được đầy đủ và trọn vẹn các phương thức giao tiếp trong mọi tình huống công việc và cuộc sống. 

Biến giao tiếp thành lợi thế cạnh tranh của bạn!

ĐĂNG KÝ NGAY

Khai giảng: 11/04/2023
Giảng viên:  Bùi Thị Ngọc Thu & Bùi Ngọc Thanh
Tự tin thuyết trình trước ống kính
Xem chi tiết
CÁC GIẢI PHÁP GIÁ TRỊ NORA ACADEMY CUNG CẤP

ĐĂNG KÝ COMBO

 Business Communication

Presentation by storytelling

Thuyết trình thuyết phục bằng câu chuyện
Xem chi tiết
Khai giảng: 22/04/2023
Giảng viên: Bùi Thị Ngọc Thu

 Business Communication

Effective team communication

Giao tiếp đội nhóm hiệu quả
Xem chi tiết
Khai giảng: 18/05/2023
Giảng viên: Bùi Thị Ngọc Thu & Bùi Ngọc Thanh

 Business Communication

Data Storytelling

Nghệ thuật kể chuyện về dữ liệu
Xem chi tiết
Khai giảng: 13/05/2023
Giảng viên: Bùi Thị Ngọc Thu

 Business Communication

High performance feedback 

Phản hồi đạt hiệu quả cao
Xem chi tiết
Khai giảng: 06/06/2023
Giảng viên: Bùi Thị Ngọc Thu & Bùi Ngọc Thanh

 Business Communication

High Impact coaching

Huấn luyện đạt hiệu quả cao
Xem chi tiết
Khai giảng: 20/06/2023
Giảng viên: Bùi Thị Ngọc Thu & Bùi Ngọc Thanh

 Business Communication

High Impact Public Speaking Skill

Thuyết trình thuyết phục trước công chúng
Xem chi tiết
Khai giảng: 24/06/2023
Giảng viên: Bùi Thị Ngọc Thu

Sell by Storytelling

Bán hàng bằng câu chuyện
Xem chi tiết
Khai giảng: 04/07/2023
Giảng viên: Bùi Thị Ngọc Thu

 Business Communication

Lead by Storytelling 

Lãnh đạo bằng câu chuyện
Xem chi tiết
Khai giảng: 18/07/2023
Giảng viên: Bùi Thị Ngọc Thu

 Business Communication

Story Design for Training

Thiết kế đào tạo bằng câu chuyện
Xem chi tiết
Khai giảng: 15/07/2023
Giảng viên: Bùi Thị Ngọc Thu

On Camera Presentation

 Business Communication

Khai giảng: 04/05/2023
Giảng viên: Bùi Thị Ngọc Thu & Bùi Ngọc Thanh

 Business Communication

Interpersonal effective communication

Giao tiếp cá nhân hiệu quả
Xem chi tiết

Lịch khai giảng

Ngày khai giảng

ƯU ĐÃI HƠN KHI CHỌN COMBO

Ngày khai giảng
Tên khoá học
Hình thức
Thời lượng

Tháng 5

Note: Giá khoá lẻ 2.200.000đ/khoá
Một buổi 2h từ 19h30 -21h30; Một ngày: 6h từ 9h-17h

Tháng 4

On Camera Presentation - Tự tin thuyết trình trước ống kính
Online Virtual
4 buổi (Thứ 3 và 5)
11/04/2023
Presentation By Storytelling - Thuyết trình thuyết phục bằng câu chuyện
Online Virtual
1 ngày (online)
22/04/2023
Interpersonal Effective Communication - Giao tiếp cá nhân hiệu quả
Online Virtual
4 buổi (Thứ 3 và 5)
04/05/2023
Effective Team Communication - Giao tiếp đội nhóm hiệu quả
Online Virtual
4 buổi (Thứ 3 và 5)
18/05/2023
Data Storytelling - Nghệ thuật kể chuyện về dữ liệu
Online Virtual
1 ngày (online)
13/05/2023

Tháng 6

High Performance Feedback - Phản hồi đạt hiệu quả cao
Online Virtual
4 buổi (Thứ 3 và 5)
06/06/2023
High Impact Coaching - Huấn luyện đạt hiệu quả cao
Online Virtual
4 buổi (Thứ 3 và 5)
20/06/2023
High Impact Public Speaking Skill - Thuyết trình thuyết phục trước công chúng
Online Virtual
1 ngày (online)
24/06/2023

Tháng 7

Sell By Storytelling - Bán hàng bằng câu chuyện
Online Virtual
4 buổi (Thứ 3 và 5)
04/07/2023
Lead By Storytelling - Lãnh đạo bằng câu chuyện
Online Virtual
4 buổi (Thứ 3 và 5)
18/07/2023
Story Design For Training - Thiết kế đào tạo bằng câu chuyện
Online Virtual
1 ngày (online)
15/07/2023
GIẢM 40%
Được chọn khóa học theo chương trình
GIÁ GỐC: 19.800.000 VNĐ
HỌC PHÍ CHỈ TỪ:
11.880.000 VNĐ
Combo 9 -11 khóa
GIẢM 25%
Được chọn khóa học theo chương trình
GIÁ GỐC: 6.6000.000 VNĐ
HỌC PHÍ CHỈ TỪ:
4.950.000 VNĐ
Combo 3-5 khóa
GIẢM 30%
Được chọn khóa học theo chương trình
GIÁ GỐC: 13.200.000 VNĐ
HỌC PHÍ CHỈ TỪ:
9.240.000 VNĐ
Combo 6-8 khóa

Lịch khai giảng

Ngày khai giảng

ƯU ĐÃI HƠN KHI CHỌN COMBO

Tên khoá học
Hình thức
Thời lượng

Tháng 5

Note: Giá khoá lẻ 2.200.000đ/khoá
Một buổi 2h từ 19h30 -21h30; Một ngày: 6h từ 9h-17h

Tháng 4

On Camera Presentation - Tự tin thuyết trình trước ống kính
Online Virtual
4 buổi (Thứ 3 và 5)
11/04/2023
Presentation By Storytelling - Thuyết trình thuyết phục bằng câu chuyện
Online Virtual
1 ngày (online)
22/04/2023
Interpersonal Effective Communication - Giao tiếp cá nhân hiệu quả
Online Virtual
4 buổi (Thứ 3 và 5)
04/05/2023
Effective Team Communication - Giao tiếp đội nhóm hiệu quả
Online Virtual
4 buổi (Thứ 3 và 5)
18/05/2023
Data Storytelling - Nghệ thuật kể chuyện về dữ liệu
Online Virtual
1 ngày (online)
13/05/2023

Tháng 6

High Performance Feedback - Phản hồi đạt hiệu quả cao
Online Virtual
4 buổi (Thứ 3 và 5)
06/06/2023
High Impact Coaching - Huấn luyện đạt hiệu quả cao
Online Virtual
4 buổi (Thứ 3 và 5)
20/06/2023
High Impact Public Speaking Skill - Thuyết trình thuyết phục trước công chúng
Online Virtual
1 ngày (online)
24/06/2023

Tháng 7

Sell By Storytelling - Bán hàng bằng câu chuyện
Online Virtual
4 buổi (Thứ 3 và 5)
04/07/2023
Lead By Storytelling - Lãnh đạo bằng câu chuyện
Online Virtual
4 buổi (Thứ 3 và 5)
18/07/2023
Story Design For Training - Thiết kế đào tạo bằng câu chuyện
Online Virtual
1 ngày (online)
15/07/2023
GIẢM 40%
Được chọn khóa học theo chương trình
GIÁ GỐC: 19.800.000 VNĐ
HỌC PHÍ CHỈ TỪ:
11.880.000 VNĐ
Combo 9 -11 khóa
GIẢM 25%
Được chọn khóa học theo chương trình
GIÁ GỐC: 6.6000.000 VNĐ
HỌC PHÍ CHỈ TỪ:
4.950.000 VNĐ
Combo 3-5 khóa
GIẢM 30%
Được chọn khóa học theo chương trình
GIÁ GỐC: 13.200.000 VNĐ
HỌC PHÍ CHỈ TỪ:
9.240.000 VNĐ
Combo 6-8 khóa
Giá khoá lẻ
2.200.000đ
2.200.000đ
2.200.000đ
2.200.000đ
2.200.000đ
2.200.000đ
2.200.000đ
2.200.000đ
2.200.000đ
2.200.000đ
2.200.000đ

Combo 11 khóa Mastery Communication & Public Speaking

Ưu đãi đặc biệt khi học theo Combo
 • 1. On Camera Presentation - Tự tin thuyết trình trước ống kính
 • 2. Presentation By Storytelling - Thuyết trình thuyết phục bằng câu chuyện
 • 3. Interpersonal Effective Communication - Giao tiếp cá nhân hiệu quả
 • 4. Effective Team Communication - Giao tiếp đội nhóm hiệu quả
 • 5. Data Storytelling - Nghệ thuật kể chuyện về dữ liệu
 • 6. High Performance Feedback - Phản hồi đạt hiệu quả cao
 • 7. High Impact Coaching - Huấn luyện đạt hiệu quả cao
 • 8. High Impact Public Speaking Skill - Thuyết trình thuyết phục trước công chúng
 • 9. Sell By Storytelling - Bán hàng bằng câu chuyện
 • 10. Lead By Storytelling - Lãnh đạo bằng câu chuyện
 • 11. Story Design For Training - Thiết kế đào tạo bằng câu chuyện
 • 1. Chính sách giảm 10% đối với các học viên cũ của Nora khi mua lẻ khóa học
 • 2. Chính sách ưu đãi combo không áp dụng đồng thời với các chính sách khác. 
Lưu ý:
 •  Hỗ trợ giãn tiến độ thanh toán (2) lần đối với Combo 6 trở lên
Giảm ngay 25%
Combo
Chi phí gốc
Mức giảm tối đa
Chỉ từ
Combo 9 -11 khóa
Combo 6-8 khóa
Combo 3-5 khóa
19.800.000
Giảm ngay 40%
Giảm ngay 30%
11.880.000
13.200.000
9.240.000
6.600.000
4.950.000
40% - 7.920.000
30% - 2.960.000
25% - 1.650.000
Danh sách 11 khoá học trong Combo

ĐĂNG KÝ COMBO

1
TÙY CHỈNH theo nhu cầu thực tế
2
CAM KẾT vì mục tiêu phát triển của người học
3
ỨNG DỤNG CAO với thực tế công việc doanh nghiệp

Điều gì khiến khóa học

NORA ACADEMY

ĐỘC ĐÁO

TẠI SAO NÊN CHỌN NORA ACADEMY
30+
Khách hàng
Doanh nghiệp
1.000+
Học viên tham gia
100+
Khách hàng cá nhân làm việc 1:1
4.5/5+
Đánh giá tốt về chương trình
3.000+
Cuốn sách bán chạy "Thuyết trình bằng câu chuyện"
 • Đơn vị tiên phong và chuyên sâu về Giao tiếp truyền cảm hứng và trình bay thuyết phục cho mọi cấp độ
 • Đa dạng phương pháp học tập, phù hợp với đa dạng nhu cầu học
 • Lộ trình học tập toàn diện rõ ràng
 • Đam mê phục vụ khách hàng với những tiêu chí như cam kết

ĐĂNG KÝ COMBO

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
 • CEO và người sáng lập công ty đào tạo và phát triển nhân lực ICTS.
 • CEO và người sáng lập học viện giao tiếp và kể chuyện NORA ACADEMY
 • Founder của học viện Lead by Storytelling.
 • Tác giả sách Data Storytelling Nghệ thuật thuyết trình bằng câu chuyện. 
 • Tác giả sách Storytelling – Nghệ thuật thuyết trình bằng câu chuyện.
 • Tác giả sách Freelance Coach.
 • Thực hành cấp chuyên gia của tổ chức quốc tế Points Of You.
 • Chuyên gia huấn luyện được cấp bằng chứng nhận của ICF và ACC.
 • Thành viên của học viện đào tạo quốc tế PGI.
 • Chuyên gia huấn luyện thuyết trình được chứng nhận của ICF.
 • 14 năm kinh nghiệm về lĩnh vực đào tạo và phát triển con người.
SÁNG LẬP VIÊN | DOANH NHÂN | TÁC GIẢ SÁCH | HUẤN LUYỆN VIÊN | CHUYÊN GIA ĐÀO TẠO CẤP CAO

BÙI THỊ NGỌC THU

 • Giám đốc phát triển kinh doanh và triển khai huấn luyện Nora Academy
 • Giám đốc phát triển kinh doanh và huấn luyện học viện TopCoach
 • Giám đốc phát triển kinh doanh cấp cao tại Dai-ichi Việt Nam
 • Chuyên viên huấn luyện kinh doanh cấp cao tại Dai-ichi Việt Nam
 • Chuyên viên huấn luyện kinh doanh tại AIA Việt Nam
 • Chuyên gia huấn luyện được cấp bằng chứng nhận của ICF
 • Chuyên gia huấn luyện bán hàng thực chiến và quản lý tài chính cá nhân
 • 6 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh tại AIA và MDRT liên tục từ 
 •    2013 - 2015
 • 12 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính và bảo hiểm nhân thọ
Giám đốc kinh doanh | Huấn Luyện Viên | Chuyên gia huấn luyện cấp cao 

BÙI NGỌC THANH

KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI
TÌM HIỂU Ý KIẾN TỪ KHÁCH HÀNG & DOANH NGHIỆP ĐỂ BIẾT THÊM VỀ CHÚNG TÔI

ĐĂNG KÝ COMBO

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng các khách hàng tiên phong thúc đẩy sự thay đổi...
Sun Life

© 2023 Nora Academy. All Rights Reserved

Created by Inner Coach.

Follow us:

 Địa chỉ: 87A Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Hotline:  0909428647

Trường đào tạo và huấn luyện tiên phong và chuyên sâu đầu tiên tại Việt Nam về giao tiếp hiệu quả, thuyết trình tự tin và kể chuyện truyền cảm hứng. Hãy để Nora Academy giúp bạn biến giao tiếp trở thành lợi thế cạnh tranh và khác biệt.

WEBSITE E-LEARING

Nora Academy App
On Camera Presentation - Tự tin thuyết trình trước ống kính
4 buổi (Thứ 3 và 5) - 11, 13, 18, 20/04/2023
 • Gia tăng tầm ảnh hưởng cá nhân bằng cách làm chủ việc thuyết trình trước ống kính
 • Nhanh chóng, dễ dàng sản xuất video để chia sẻ giá trị và lan tỏa kiến thức
 • Trở thành người thuyết trình chuyên nghiệp, tự tin và làm chủ các kênh số hóa
 • Biết cách sản xuất các video có giá trị cao, truyền cảm hứng cho khách hàng
 • Tự tin sắp xếp ý tưởng thành các video ngắn gọn, xúc tích, giúp lan tỏa thông điệp hiệu quả
 • Tự tin thuyết trình trước ống kính
 • Phong thái và thần thái trước ống kính
 • Xây dựng phong cách phù hợp với cá nhân, chủ đề thuyết trình & biz
 • Ngôn ngữ hình thể, giọng nói, biểu cảm trước ống kính
 • Loại bỏ các thói quen không tốt trước ống kính
 • Cấu trúc bài nói và nội dung các video
 • Cấu trúc bài thuyết trình qua hình thức video để đạt mục tiêu làm video
 • Xây dựng nội dung chia sẻ qua video để tạo tính kết nối với khán giả và tính thuyết phục cao
 • Kỹ năng xây dựng nội dung tạo kết dính cao
 • Lên kế hoạch và chuẩn bị cho việc sản xuất nội dung
 • Xây dựng nội để sản xuất nhiều video cho những chủ đề dài hoặc chương trình huấn luyện dài
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Nội dung chi tiết
Presentation By Storytelling - Thuyết trình thuyết phục bằng câu chuyện
1 ngày (online) - 22/04/2023
 • Khám phá hành trình thay đổi hành vi của khán giả
 • Xây dựng câu chuyện truyền cảm hứng cho người nghe
 • Nắm được chiến lược trình bày trước nhà điều hành cấp cao
 • Tạo ra những hình ảnh minh họa có tác động mạnh mẽ
 • Xây dựng những ý tưởng lớn cho bài thuyết trình
 • Xây dựng bộ công cụ truyền thông hiệu quả.
 • Xây dựng những thông điệp dễ nhớ
 • Truyền tải thông điệp thu hút người nghe và tạo sức ảnh hưởng cá nhân
 • Xây dựng bài thuyết trình tạo ảnh hưởng ở bất kỳ giai đoạn nào của tổ chức
 • Phương thức tác động khách hàng “lạnh”, thị trường “ấm” và nóng.
 • Phương pháp thuyết trình thuyết phục bằng câu chuyện 
 • Xây dựng cấu trúc trình bày thuyết phục như một câu chuyện
 • Thuyết trình giải pháp bán hàng giá trị bằng cách phân tích những vấn đề và kỳ vọng của khán giả
 • Trình bày giải pháp bằng cách tập trung vào các điểm vượt trội và lợi ích vượt trội.
 • Áp dụng 5 yếu tố thuyết phục trong bài thuyết trình
 • Xây dựng các cấu trúc câu chuyện truyền cảm hứng
 • Thiết kế các câu chuyện liên quan đến sản phẩm, doanh nghiệp và bản thân người thuyết trình
 • Các kỹ thuật làm cho câu chuyện đáng tin và kết dính.
 • Xây dựng lời kêu gọi hành động truyền cảm hứng và có tính thuyết phục cao
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Nội dung chi tiết
Interpersonal Effective Communication - Giao tiếp cá nhân hiệu quả
4 buổi (Thứ 3 và 5) - 4,9,11,16/05/2023
 • Thấu hiểu tác động quan trọng của giao tiếp đối với công việc hiện tại của cá nhân và tổ chức.
 • Thấu hiểu phong cách giao tiếp cá nhân và những người xung quanh
 • Giao tiếp tự tin với nhiều đối tượng khách hàng/ khán giả khác nhau.
 • Lắng nghe hiệu quả và trình bày rõ ràng, tự tin đạt mục tiêu giao tiếp 
 • Xây dựng sự hòa hợp và thiện cảm trong giao tiếp 
 • Ứng phó và có giải pháp giao tiếp khi xử lý các tình huống khác nhau
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Nội dung chi tiết
 • 4. Ứng phó và có giải pháp giao tiếp khi xử lý các tình huống của khách hàng
 • 5. Thương lượng hiệu quả với khách hàng
 • 1. Kỹ năng lắng nghe hiệu quả 
 • Mô hình 4 cái tai trong lắng nghe hiệu quả
 • Nguyên tắc "Tham gia hội thoại" và "Phản hồi hội thoại“
 • 2. Diễn đạt hiệu quả với nhiều phong cách giao tiếp & thực hành
 • Xác định 4 phong cách giao tiếp của cá nhân & người khác
 • Diễn đạt hiệu quả với từng phong cách giao tiếp
 • 3. Xây dựng sự hòa hợp và tạo thiện cảm trong giao tiếp
 • 5 cấp độ tạo thiện cảm trong cuộc hội thoại
 • Kỹ thuật “đồng điệu và soi gương”
Effective Team Communication - Giao tiếp đội nhóm hiệu quả
4 buổi (Thứ 3 và 5) - 18,23,25,30/05/2023
 • Tạo sự khác biệt cho đội nhóm nhờ giao tiếp cá nhân và giao tiếp đội nhóm.
 • Xây dựng đội nhóm làm việc hiệu quả thông qua việc xây dựng hiệu quả các nguyên tắc nền tảng trong giao tiếp đội nhóm
 • Xây dựng phương pháp giao tiếp phù hợp cho đội nhóm hiện tại, giúp tạo sự đồng thuận và hiệu quả cao.
 • Gia tăng vai trò của người lãnh đạo bằng việc thành thạo khả năng ủy quyền, truyền đạt thông tin hiệu quả. 
 • Linh hoạt lựa chọn hình thức giao tiếp phù hợp cho các tình huống khác nhau.
 • Nắm vững các kĩ thuật giao tiếp phản hồi hiệu quả, ngay cả trong tình huống tiêu cực.
 • Tổ chức các buổi hội họp hiệu quả, gia tăng hiệu quả làm việc đội nhóm
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Nội dung chi tiết
 • Đội nhóm và các nguyên tắc giao tiếp đội nhóm hiệu quả 
 • Ba nguyên tắc nền tảng trong giao tiếp đội nhóm
 • Kênh giao tiếp nhóm và đồng thuận giao tiếp nhóm 
 • Hai thành tố quan trọng trong giao tiếp: Lắng nghe & Diễn đạt
 • Kỹ năng lắng nghe hiệu quả
 • Diễn đạt hiệu quả với nhiều phong cách giao tiếp
 • Giao tiếp hội họp đội nhóm hiệu quả
 • Giao tiếp trong các tình huống tiêu cực
 • Ủy quyền truyền đạt thông tin hiệu quả
 • Kỹ năng huấn luyện nhân viên hiệu quả.
 • Thực hành
Data Storytelling - Nghệ thuật kể chuyện về dữ liệu
1 ngày (online) - 13/05/2023
 • Thay đổi cách tư duy về thuyết trình bằng dữ liệu: tập trung ít hơn vào con số và nhiều hơn về thông điệp tác động đối với khán giả.
 • Biết cách phân tích khán giả và các yếu tố tác động đến hiệu quả thuyết trình.
 • Biết cách cấu trúc bài thuyết trình bằng dữ liệu đạt đạt hiệu quả thuyết trình.
 • Biết cách giải thích ý nghĩa và thông điệp đằng sau mỗi dữ liệu.
 • Nắm vững và thực hành được các nguyên tắc trực quan hóa dữ liệu.
 • Kể chuyện về con số và xây dựng cấu trúc bài trình bày như câu chuyện nhằm tăng khả năng truyền cảm hứng
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Nội dung chi tiết
 • Các yếu tố cấu thành người kể chuyện với dữ liệu chuyên nghiệp. 
 • 4 cấp bậc trở thành người giao tiếp tinh thông với dữ liệu và truyền cảm hứng từ ý tưởng đến hành động. 
 • Lựa chọn dữ liệu trình bày hiệu quả với lãnh đạo cấp cao.
 • Tư duy và nguyên tắc trực quan hóa dữ liệu.
 • Xây dựng mạch lạc và cấu trúc bài trình bày dữ liệu thuyết phục.
 • Phương pháp cây kiến nghị để xây dựng cấu trúc bài trình bày dữ liệu từ ý tưởng đến kế hoạch thực thi.
 • Kể chuyện với dữ liệu qua trực quan và cấu trúc kể chuyện.
 • Kỹ thuật tạo thông điệp và ý nghĩa cho các dữ kiện.
 • Trình bày bài thuyết trình dữ liệu hiệu quả.
High Performance Feedback - Phản hồi đạt hiệu quả cao
4 buổi (Thứ 3 và 5) - 6,8,13,15/06/2023
 • Thấu hiểu tâm lý học của người cho và nhận phản hồi.
 • Áp dụng thành thạo 2 kỹ năng quan trọng trong phản hồi và 03 yếu tố nền tảng giúp tạo một cuộc giao tiếp phản hồi hiệu quả và đạt thành tích cao
 • Thành thạo kỹ năng cho phản hồi trong nhiều bối cảnh công việc và tình huống khác nhau
 • Biết cách thiết lập bối cảnh giao tiếp và ứng dụng hiệu quả các phương pháp phản hồi hiệu quả, ngay cả trong tình huống khó
 • Vượt qua các rào cản khó trong phản hồi.
 • Biết cách tiếp nhận phản hồi và tạo tâm thế nhận phản hồi hiệu quả. 
 • Thúc đẩy thành tích đội nhóm và cá nhân hiệu quả thông qua kỹ năng phản hồi
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Nội dung chi tiết
 • Khoa học về việc cho và nhận phản hồi: tại sao cho và nhận phản hồi trong các tình huống tiêu cưc rất khó. 
 • Xác định thời điểm cung cấp phản hồi về hiệu quả làm việc cho thành viên nhóm
 • Sử dụng các hành vi, sự kiện và dữ liệu có thể quan sát được để hỗ trợ phản hồi về hiệu suất của bạn
 • 02 kỹ năng Nghe - Nói trong cho - nhận phản hồi và 03 nguyên tắc nền tảng trong giao tiếp phản hồi. 
 • Sử dụng phản hồi tích cực để thúc đẩy các thành viên trong nhóm 
 • Thoát khỏi bẫy của việc phản hồi liên tục nhưng không hiệu quả hoặc phản hồi sai dẫn đến không giải quyết được vấn đề. 
 • Xây dựng văn hóa phản hồi
High Impact Coaching - Huấn luyện đạt hiệu quả cao
4 buổi (Thứ 3 và 5) - 6,8,13,15/06/2023
 • Chương trình giúp các quản lý xây dựng được tiêu chuẩn huấn luyện cao trong tổ chức và bước đầu tạo nền tảng văn hóa huấn luyện. 
 • Nắm vững các nguyên lý của cuộc giao tiếp huấn luyện hiệu quả nhằm thúc đẩy thành tích nhân viên và tạo đội ngũ gắn kết. 
 • Phát triển nhân lực thông qua việc ứng dụng phương pháp huấn luyện.
 • Thành thạo trong việc áp dụng mô hình huấn luyện trong giải quyết vấn đề, phát triển nhân viên
 • Áp dụng tốt các kỹ năng cần có trong quá trình huấn luyện nhân viên
 • Kỹ thuật duy trì sự hiện diện trong huấn luyện
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Nội dung chi tiết
 • Hiểu về huấn luyện và phân biệt với các phương pháp có liên quan
 • Các nguyên tắc nền tảng về huấn luyện, khai vấn trong doanh nghiệp
 • Bộ kỹ năng dành cho chuyên gia huấn luyện chuyên nghiệp
 • Loại bỏ các lỗi thường gặp trong huấn luyện
 • Thực hành các phiên huấn luyện thông qua các tình huống thực tế.
Sell By Storytelling - Bán hàng bằng câu chuyện
4 buổi (Thứ 3 và 5) - 18,20,25,27/07/2023
 • Thay đổi tư duy, phong cách và chân dung người bán hàng trong thời đại mới
 • Thấu hiểu hành vi người mua hàng và cách chinh phục khán giả trong bán hàng và giao tiếp. 
 • Nắm rõ danh sách các loại câu chuyện cần có trong hành trình bán hàng và chinh phục khách hàng
 • Áp dụng hiệu quả các nguyên tắc và công thức xây dựng câu chuyện bán hàng trong từng giai đoạn tiếp cận và thị trường khác nhau.
 • Thực hành tốt các kỹ thuật xây dựng câu chuyện bán hàng ngắn, dài và ứng dụng linh hoạt trong nhiều tình huống
 • Kể chuyện tự nhiên, đáng tin cậy và có tính kết nối cao trong bất kỳ hình thức bán hàng nào
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Nội dung chi tiết
 • Khoa học và xu hướng về bán hàng bàng câu chuyện
 • Hành trình khách hàng và những loại câu chuyện đi kèm.
 • Phương pháp thiết kế câu chuyện bán hàng đạt hiệu quả cao. 
 • Nghệ thuật kể chuyện bán hàng và lồng ghép trong các tình huống bán hàng, hội thoại khác nhau
 • Kỹ thuật kể chuyện bán hàng đáng tin cậy và kết nối cao với khách hàng
 • Những điểm sai thường gặp trong kể chuyện bán hàng. 

Lợi ích

Điểm nổi bật 

Nội dung khoá học

Giảng viên

Đăng ký

High Impact Public Speaking Skill - Thuyết trình thuyết phục trước công chúng
1 ngày (online) - 24/06/2023
 • Hiểu rõ các nguyên tắc cơ bản tạo sức tác động mạnh mẽ cho một bài trình bày
 • Áp dụng hiệu quả các phương thức tạo ảnh hưởng trước công chúng và hành trình dịch chuyển khán giả.
 • Nắm vững và áp dụng hiệu quả 03 chân kiềng quan trọng tạo nên người trình bày thuyết phục và truyền cảm hứng
 • Gia tăng khả năng thuyết trình chuyên nghiệp trước công chúng. 
 • Biến các ý tưởng thành hành động thông qua việc xây dựng các bài thuyết trình trước công chúng đạt hiệu quả cao. 
 • Tạo sự khác biệt trong phong cách thuyết trình và sức ảnh hưởng đến khán giả
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Nội dung chi tiết
 • Đánh giá, nhận diện và xây dựng phong cách thuyết trình trên sân khấu cho bản thân. 
 • Tăng cường sự tự tin trong khi diễn thuyết thông qua việc hiểu phong cách bản thân và hành trình dịch chuyển của khán giả. 
 • Thấu hiểu cảm xúc khi diễn thuyết để giữ được sự tự tin và chuyên nghiệp cho bài thuyết trình
 • Xây dựng nội dung bài diễn thuyết hiệu quả và thuyết phục
 • Áp dụng kỹ thuật và phương pháp diễn thuyết để tạo ấn tượng với khán giả
 • Tạo dựng mối quan hệ và kết nối với khán giả thông qua kỹ thuật tương tác và phản hồi hiệu quả với khán giả
 • Sử dụng kỹ năng thuyết trình bằng nghệ thuật kể chuyện để tác động mạnh mẽ vào cảm xúc và truyền tải thông điệp hiệu quả
Sell by Storytelling - Bán hàng bằng câu chuyện
4 buổi (Thứ 3 và 5) - 4,6,11,13/07/2023
 • Thay đổi tư duy, phong cách và chân dung người bán hàng trong thời đại mới
 • Thấu hiểu hành vi người mua hàng và cách chinh phục khán giả trong bán hàng và giao tiếp. 
 • Nắm rõ danh sách các loại câu chuyện cần có trong hành trình bán hàng và chinh phục khách hàng
 • Áp dụng hiệu quả các nguyên tắc và công thức xây dựng câu chuyện bán hàng trong từng giai đoạn tiếp cận và thị trường khác nhau.
 • Thực hành tốt các kỹ thuật xây dựng câu chuyện bán hàng ngắn, dài và ứng dụng linh hoạt trong nhiều tình huống
 • Kể chuyện tự nhiên, đáng tin cậy và có tính kết nối cao trong bất kỳ hình thức bán hàng nào
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Nội dung chi tiết
 • Khoa học và xu hướng về bán hàng bàng câu chuyện
 • Hành trình khách hàng và những loại câu chuyện đi kèm.
 • Phương pháp thiết kế câu chuyện bán hàng đạt hiệu quả cao. 
 • Nghệ thuật kể chuyện bán hàng và lồng ghép trong các tình huống bán hàng, hội thoại khác nhau
 • Kỹ thuật kể chuyện bán hàng đáng tin cậy và kết nối cao với khách hàng
 • Những điểm sai thường gặp trong kể chuyện bán hàng. 
Lead by Storytelling  - Lãnh đạo bằng câu chuyện
4 buổi (Thứ 3 và 5) - 18.20,25,27/07/2023
 • Hiểu được tầm quan trọng của storytelling trong lãnh đạo
 • Biết cách xây dựng một câu chuyện có tính thuyết phục và ứng dụng vào lãnh đạo đội nhóm
 • Nắm vững các kỹ thuật kể chuyện để tạo sự quan tâm, thu hút người nghe, tăng cường sự tương tác và động lực cho đội ngũ
 • Biết cách sử dụng storytelling để giải quyết vấn đề, thuyết phục và truyền tải thông điệp hiệu quả.
 • Xây dựng các kế hoạch lãnh đạo và định hướng đội ngũ, từ đó giúp tăng cường khả năng lãnh đạo và đưa ra quyết định chính xác trong công việc.
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Nội dung chi tiết
 • Khoa học và nghệ thuật kể chuyện trong việc thay đổi hành vi khán giả.
 • Lãnh đạo bằng câu chuyện: phân tích tình huống và nguyên tắc xây dựng câu chuyện  
 • Các yếu tố cấu thành một câu chuyện truyền cảm hứng và cách áp dụng chúng vào lãnh đạo
 • Kỹ thuật xây dựng một câu chuyện hấp dẫn và có tính thuyết phục dành cho lãnh đạo. 
 • Các kỹ thuật truyền tải câu chuyện và thông điệp hiệu quả trong công việc
 • Danh sách các loại câu chuyện dành cho lãnh đạo và kỹ thuật xây dựng cấu trúc, nội dung câu chuyện. 
Story Design for Training  - Thiết kế đào tạo bằng câu chuyện
1 ngày (online) - 15/07/2023
 • Hiểu rõ về tầm quan trọng của việc sử dụng storytelling trong giảng dạy và đào tạo, biết cách thiết kế câu chuyện phù hợp với đối tượng học viên.
 • Nắm vững các kỹ thuật xây dựng câu chuyện tràn đầy xúc cảm, sử dụng các yếu tố như nhân vật, bối cảnh, mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn giúp học viên dễ dàng tiếp nhận và hiểu rõ nội dung bài học
 • Biết cách sử dụng storytelling để tăng cường sự tương tác và thu hút sự tham gia của học viên
 • Nắm vững các kỹ thuật thiết kế cấu trúc câu chuyện và các yếu tố cấu thành áp dụng cho các phương pháp giảng dạy và đào tạo khác nhau.
 • Xây dựng được các kế hoạch đào tạo sử dụng storytelling, bao gồm việc thiết kế các tài liệu học tập, lựa chọn phương tiện giảng dạy và xác định các hoạt động học tập phù hợp để đạt được mục tiêu đào tạo.
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Nội dung chi tiết
 • Giới thiệu về sức mạnh của storytelling trong việc truyền đạt thông tin và kết nối với đối tượng học viên.
 • Tầm quan trọng của việc thiết kế câu chuyện phù hợp với đối tượng học viên để tăng tính ứng dụng và hiệu quả của khóa học.
 • Các yếu tố cấu thành câu chuyện, bao gồm nhân vật, bối cảnh, mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn
 • Sử dụng kỹ thuật storytelling để tạo ra một câu chuyện có tính hấp dẫn và phù hợp với đối tượng học viên
 • Các kỹ thuật thiết kế cấu trúc câu chuyện để giữ cho đối tượng học viên luôn tập trung và tiếp nhận được bài học
 • Các ví dụ và bài tập thực hành để học viên có thể áp dụng các kỹ thuật này vào thiết kế câu chuyện cho khóa học của mình.
 • Giới thiệu về các phương tiện hỗ trợ storytelling như hình ảnh, video, âm thanh và kịch bản.
 • Các kỹ thuật lựa chọn yếu tố câu chuyện phù hợp với đối tượng học viên và mục tiêu đào tạo.